Steunen

Indien u de kunsttentoonstelling niet kan bezoeken en toch  dit project wil steunen,

kan dat op rekening:  BE43 4771 0226 0101 van de St.-Trudoabdij

of

voor een gift van min. € 40,00 waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op rekening:  BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN

telkens met vermelding:  ‘projecten Mirhi‘