NIEUWSBRIEF

Via deze link meer info over het leven en het werk van de zusters in coronatijd

https://www.sint-trudo-solidair.be/wp-content/uploads/2020/12/Afrikakrant-comp-A5.pdf

Wil je de projecten van de zusters van de Verrijzenis blijven ondersteunen dan kan dit door uw bijdrage te storten op:
de rekening van KONTINENTEN BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB
en een fiscaal attest bekomen voor een gift vanaf min.€ 40,00
steeds met vermelding ‘projecten Masaka’ voor Rwanda
of ‘projecten Mirhi’ voor Congo, eveneens uw naam en voornaam zoals vermeld op uw identiteitskaart én uw rijksregisternummer, dit is noodzakelijk om een fiscaal attest te kunnen verkrijgen.
Belangrijk is te weten dat:
Donateurs krijgen, voor giften aan erkende instellingen in 2020, een
belastingvermindering ten bedrage van 60% van de gift, i.p.v. de huidige 45%.
Daarnaast worden de bedragen die recht geven op een belastingvermindering verhoogd van 10 naar 20% van het totale netto-inkomen van de schenkers.
De wet is van toepassing op giften tot 31/12/2020.

De zusters van de Sint-Trudoabdij en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair’ danken u voor uw steun.