NIEUWSBRIEF

Via deze link meer info over het leven en het werk van de zusters in coronatijd

Wil je de projecten van de zusters van de Verrijzenis blijven ondersteunen dan kan dit door uw bijdrage te storten op:
de rekening van KONTINENTEN BE66 7380 3734 7143 KREDBEBB
en een fiscaal attest bekomen voor een gift vanaf min.€ 40,00
steeds met vermelding: ‘‘projecten Filles de la Résurrection’ – naam – rijksregisternummer

De zusters van de Sint-Trudoabdij en de werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair’ danken u voor uw steun.