Nieuws

Podium voor de passie

 

Wij willen u graag  uitnodigen op het volgende  concert van “Podium voor de Passie” op

  • 5 mei  om 20u in de orgelzaal van het conservatorium, Muntplein 6 8000 BRUGGE

Dit concert is gratis, er kan wel een vrije bijdrage gegeven worden voor  het goede doel.

Met dit concerten wordt  de school in Rwanda gesteund.

Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen zaterdag 5 mei om 20 u

Vastenactie

  SCHOOL 

Een hart voor Afrika

In het kader van de vastenactie heeft de school Wonderwijs diverse acties ondernomen voor het goede doel.
Een gedeelte werd geschonken aan het project van de lagere school in Masaka  Rwanda
Dit project werd op de school toegelicht, er werd ook door een zuster uit Rwanda een bezoek gebracht aan de school ,
de leerlingen konden allerlei vragen stellen. Voor de leerlingen een boeiende ervaring.

 

    

Op Goede vrijdag werd een mooi bedrag overhandigd,
waarvoor hartelijk dank aan de directie, de leerkrachten en alle leerlingen van de school Wonderwijs.