Benefiet 15 maart ’20

KAARTEN BESTELEN:

via mail: sint.trudo.econ@gmail.com

overschrijving op rekening
BE43 4771 0226 0101

van de Sint-Trudoabdij

met vermelding ‘benefet 2020 + naam en aantal pers.’

STEUNEN:

voor een gift van min. € 40,00 
waarvoor u een fiscaal attest wenst
kan u storten op rekening:  
BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN
telkens met vermelding:
naam, voornaam en rijksregisternummer en ‘projecten Masaka’.