BERICHT

BENEFIETCONCERT 24 mei

Beste sympathisanten,

De  Corona-pandemie speelt ons meer parten dan we ooit hadden kunnen voorzien.
Het verloop van een exit-strategie voor samenkomsten is nog verre van duidelijk.
Daarom moeten we besluiten om het benefiet gepland op 24 mei te schrappen.
We zullen u zeker op een later te bepalen datum opnieuw uitnodigen als samen komen voor iedereen opnieuw veilig is. Wat, waar en wanneer zal pas later op het jaar duidelijk worden.
We bieden u aan om uw kaarten terug te storten op uw bankrekening – wil daarom :
een mail sturen naar sint.trudo.econ@gmail.com

met vermelding van :

  • de naam waarop u kaarten reserveerde en aantal kaarten,

 (en aan wie u deze kaarten betaalde indien niet betaald door storting op onze rekening)
 uw bankrekeningnummer om terugbetaling mogelijk te maken

  • U kan het bedrag van de gereserveerde kaarten ook als gift schenken, gelieve dit dan eveneens te melden. Indien u echter een fiscaal attest wil voor uw gift , dan kan u tóch uw kaarten laten terugbetalen en alsnog storten op rekening van Kontinenten, zoals hieronder vermeld.

 Het project voor kinderen met een beperking in Rwanda dat we met dit benefiet wilden steunen blijft natuurlijk onze aandacht vragen. Uw steun voor hen blijft meer dan welkom.
Het is daarom mogelijk om indien u een gift wil doen, van min. €40, en waarvoor u een fiscaal attest wenst, te storten op de KBC-rekening BE66 7380 3734 7143 van KONTINENTEN
met vermelding van : naam, voornaam, rijksregisternummer en ‘Projecten Masaka’.

We danken u oprecht voor uw sympathie en solidariteit. We blijven met elkaar verbonden en we leven met de hoop op een blij weerzien.

de werkgroep ‘Mirhi-Masaka Sint-Trudo Solidair
en de zustergemeenschap van de Sint-Trudoabdij.